Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zlatý slavík

  • Flekalová Alena

Vloženo: 20. května v 13:17

Také děti ve školní družině soutěžily ve zpěvu o slavíky. Každý si mohl vybrat písničku, kterou má rád a zazpíval jí před diváky (ostatními spolužáky) a porotou. O vítězích rozhodl počet získaných bodů.Slavíci-zlatý, stříbrný a bronzový, dostaly diplom a věcnou cenu. Ostatní zpěváci sladkost. Soutěž se dětem líbila a těší se na další.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)