Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Den dětí ve školní družině

  • Flekalová Alena
  • Věra Víznerová

Vloženo: 4. června v 6:34

Den dětí ve školní družině jsme oslavili soutěží "Kdo si hraje, nezlobí". Děti plnily různé úkoly a odpovídaly na " záludné " otázky. Za splněné úkoly dostaly malé odměny. Soutěžní odpoledne si všichni užili.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)