Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

MRAVENIŠTĚ

  • Flekalová Alena

Vloženo: 6. června 2019 v 14:00

Den dětí jsme ve školní družině oslavili již ve středu. Soutěž "MRAVENIŠTĚ" prověřila svými otázkami nejen znalosti dětí,ale i jejich smysl pro humor a nadsázku. Při vyhodnocení byli všichni odměněni malou sladkostí.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)