Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vloženo: 3. září 2014

Školní družina slouží dětem prvního (v odůvodněných případech i druhého) stupně.Družina má dvě oddělení s kapacitou 48 dětí a je umístěna v přízemí školní budovy.

Jedno oddělení vede paní Alena Flekalová (vedoucí školní družiny) a druhé oddělení paní Věra Víznerová. Školní družina má svůj provozní řád. Pobyt dětí ve školní družině je možný od 6:00 do 7:40 hodin a od 11:30 do 16:00 hodin. Měsíční poplatek za přihlášené dítě činí 100,-Kč a rodiče jej hradí do pátého dne v měsíci bezhotovostně na účet školy nebo hotově v kanceláři ekonomky školy. Poplatek je možné uhradit najednou za celé pololetí nebo školní rok. Omluvenky na uvolnění žáků přijímají vychovatelky pouze v písemné podobě.

Dojíždějícím žákům druhého stupně slouží ráno a o polední přestávce školní klub, ve kterém je pobyt bezplatný.

 

Denní rozvrh školní družiny

Ranní činnost: - stolní hry,individuální četba, individuální kreslení, poslech pohádek a písniček, kolektivní hry

Polední činnost:

  • 11:30-12:00 hodin - oběd
  • 12:00-12:30 hodin - kolektivní klidové hry,stolní hry
  • 12:30-13:00 hodin - beseda s dětmi, četba,  zpívání písniček,poslech pohádek …

Hlavní činnost::

  • 13:00-14:30 hodin-přírodovědná,tělovýchovná, pracovní,výtvarná, dramatická,společensko mediální a hudební (jednotlivé činnosti se během týdne střídají)

Odpolední svačina:

  • 14:30-15:00 hodin-svačinu a pití si děti do školní družiny nosí

Příprava na vyučování:

  • 15:00-15:30 hodin-děti si mohou vypracovat domácí úkoly, číst si nebo se jinou formou vzdělávají

Volná činnost:

  • 15:30-16:00 hodin-stolní hry, kolektivní hry, individuální kreslení,četba…,úklid třídy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)