Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Některé důležité organizace

 • Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 25. prosince 2018

Linka bezpečí
116 111
 • zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
 • Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech. Sdružení je akreditováno v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice.
 
Anonymně
Zdarma
24 hodin denně
 
Dětské krizové centrum
 • Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno již v roce 1992  jako první zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných  (syndrom CAN ). U zrodu zařízení stál zejména prof. MUDr. Jiří Dunovský, DrSc.  Odborný pracovní tým tvoří psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, právníci. Úzce spolupracujeme i s dalšími odborníky - pediatry, dětskými psychiatry i psychiatry pro dospělé, gynekology, sexuology, s orgány sociálně právní ochrany dětí, kriminalisty, vyšetřovateli, soudci a dalšími.
 
TELEFONICKÁ LINKA DŮVĚRY
 
Na telefonní číslo 2 4148 4149 se můžete obrátit i vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu - 24 hodin denně.
 
Linka vzkaz domů
Linka vzkaz domů 800 111 113 je určena dětem a mladým lidem na útěku z domova nebo z ústavního zařízení i těm, kteří byli vyhozeni z domova. Děti a mládež se na ni mohou dovolat zdarma ze všech pevných linek, nikoliv však z mobilních telefonů.
 
Provoz Linky vzkaz domů:
 • po celý týden i v době svátků
 • od 8,00 hod. do 22,00 hod.
 
Posláním linky je:
 • pomoc dětem řešit krizovou situaci
 • předat vzkaz blízkým
 • případně zprostředkovat umístění v azylovém domě, v krizovém centru či v jiném obdobném zařízení, kde by dítě našlo prozatímně střechu nad hlavou.
Na Linku vzkaz domů se mohou obrátit také rodiče a příbuzní dětí, které utekly z domova, a mohou jim zde nechat vzkaz - například že se mohou bez obav vrátit zpátky domů.
 
 
OSPOD
 • orgán sociálně-právní ochrany dětí   
 • je odbor péče o děti a mládež příslušného pověřeného městského úřadu. Tento orgán má mimo jiné zastupovat zájmy dítěte v řízeních, v nichž se rozhoduje o nezletilých dětech (např. komu bude dítě svěřeno do výchovy, jaké bude výživné, jak bude upraven styk rodičů s dětmi).
 
Městský úřad Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 552
284 01 Kutná Hora
 
sídlo OSPOD:
Radnická 178
Kutná Hora
 
Vedoucí oddělení péče o děti
Mgr. Šárka Zittová
tel.: 327 710 286
 
 
SVP Kolín
 
Středisko výchovné péče Kolín
Na Pustině 1068
Kolín 2
280 02
 
777 738 794
 
 • Středisko výchovné péče (SVP) Kolín nabízí pomocnou ruku dětem a mladým lidem do 18 let, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, a také rodičům i pedagogům. Jsme školským zařízení a veškerou pomoc tedy poskytujeme bezplatně.
 
 • SVP je součástí Dětského domova se školou Býchory (DDŠ). Jde o špičkové zařízení, které využívá nejmodernější evropské pedagogické trendy – hipoterapii, integraci dětí prostřednictvím sportovních a uměleckých aktivit, zážitkovou pedagogiku i sofistikovanou pracovní terapii, s cílem navrátit svěřené děti do plnohodnotného života. Středisko výchovné péče Kolín s odborníky z DDŠ úzce spolupracuje, a díky tomu zaručuje individuální a profesionální přístup ke každému klientovi.
 
 • Rodiče přitom nemusí mít žádné obavy, že kontaktem se SVP se automaticky dostávají do péče dětského domova. Tam jsou umísťovány pouze děti se závažnými problémy na základě soudního rozhodnutí.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)