Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Kam se obrátit, když potřebuji pomoct, poradit.

Vloženo: 16. března 2018

Kontakty a telefoní čísla na odborné poradny, instituce, linku důvěry.

Kam se obrátit když si nevím rady
1.     Schránka důvěry ve škole-  schránka je umístěna na každém patře ve škole
 
2.     Odborná pracoviště
·        Centrum krizové intervence- Kutná Hora- Česká ulice
k dispozici od pondělí do pátku od 8.00-22.00
Kontakt: 327 511 111
                602 874 470
           linkaduvery@kh.cz
 
       Linka důvěry
k dispozici 24 hodin denně
Kontakt: 606 021 021 pro rodiče
                     116 111       pro děti
                 pomoc@rodicovskalinka.cz
E-mailová poradna je určena pro
  • rodiče
  • prarodiče
  • rodinné příslušníky
  • dospělé, kteří jednají v zájmu dětí a rodiny
Co poskytujeme
  • krizovou pomoc a základní sociální poradenství po e-mailu pro klienty z celé ČR
  • odkazy na konkrétní odborná pracoviště z naší celorepublikové databáze
  • intervence v případech ohrožujících zdraví a život dítěte, resp. při podezření na ně, u jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a oddělení sociálně právní ochrany
 
 
 
PPP Kutná Hora
 
Jakubská 83
Kutná Hora, 284 01
 
Kontakt: 327311362
 
 
Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú. - Kostelec nad Černými lesy
Náměstí Smiřických 39
Kostelec nad Černými lesy, 281 63
Kontakt: +420 725 830 830
Email: modredvere@modredvere.cz
 
 
 
3. Dlouhodobá pomoc
 
  OSPOD KH
 
             Radnická 178

284 01 Kutná Hora

Oddělení sociálně – právní ochrany dětí sídlí v prvním mezipatře budovy, dveře č. 119 – 126
 
            Kontakt:  http://ospod.kutnahora.cz/
 
  Středisko výchovné péče Kolín
 
              Na Pustině 1068
              Kolín 2
              280 02
 
              Kontakt: 777 738 794
 
 
 
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)