Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře pro rok 2020/2021

  • Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 18. listopadu 2020 v 11:00

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře pro rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT zveřejnilo informace k přijímacímu řízení na střední školy a konzervatoře pro letošní školní rok.

TERMÍNY

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021

V souvislosti s pandemií nemoci Covid19 a dlouhodobým uzavřením škol NENÍ součástí kritérií přijímacího řízení hodnocení na vysvědčení druhého pololetí školního roku 2019/2020

 

Podrobné informace najdete  na stránkách MŠMT

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Další informace najdete na  www.cermat.cz , včetně zkušebních testů a zadání z předchozích let.  https://prijimacky.cermat.cz/

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)