Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Výchovný a kariérový poradce - konzultace

  • Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. září v 12:03

Výchovným a kariérovým poradcem na škole je Mgr. Kateřina Krulišová

kontakt: telefon: 327 591 134, email: katerina.krulisova@zszbraslavice.cz

konzultační hodiny pro rodiče: pondělí od 14.45-15.45

popřípadě po předchozí domluvě

konzultační hodiny pro žáky: pondělí 12.30-13.00

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)