Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Složení školské rady

Vloženo: 12. ledna 2017

Školská rada při naší základní škole pracuje v tomto složení:

Seznam členů školské rady
 
  1. Mgr. Alena Křenovská – zástupci školy
  2. Mgr. Martina Peroutková
  3.  Alena Flekalová
  4. Ondřej Havlovic – zástupci obce
  5. Mgr. Jindřiška Vojnarová
  6. Petr Šafler
  7.  – zástupci rodičů
  8. Dana Mlčochová
  9. Martina Zichová

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)