Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Sponzorský dar škole

Vloženo: 15. února 2017

SRPDŠ nám přispělo na pořádání lyžařského zájezdu částkou 9.579,-Kč. Zájezdu se zúčastnilo 31 žáků 7. a 8. třídy. Za sponzorský dar děkujeme. Níže je přiložena sponzorská smlouva. M. Kopková

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)