Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 11. června v 22:41

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Výlety do blízkého okolí

 

Se třídou jsme podnikly dva menší výlety vlakem a to ve středu 5. 6. do Zruče nad Sázavou a v úterý 11. 5. do Kutné Hory. 

 

Zruč nad Sázavou 

Z počátku děti nebyly příliš nadšené, že jedeme "jen" na zámek. Nakonec se prohlídka zámku s komornou Agátou všem líbila. Během prohlídky jsme si vyzkoušeli psát husím brkem, hrát si se starodávnými hračkami. Po prohlídce jsme strávili nějaký čas na dopravním a přilehlém dětském hřišti. Tato část samozřejmě neměla chybu! Poté cukrárna a na závěr procházka podél řeky Sázavy. To už některé děti značně bolely nohy...

 

Kutná Hora

Do Kutné Hory jsme jeli na výukový program Abeceda s Ferdou mravencem, který pořádala městská knihovna. Už jen podívat se do zrekonstruované, moderní knihovny bylo velmi zajímavé. 

Po programu chvilka nakupování na náměstí. Ještěže rodiče jsou natolik štědří a děti mohly nakupovat a nakupovat a nakupovat...smiley

S prázdnými peněženkami, ale zato skvělým pocitem, jsme se vydali k chrámu Sv. Barbory. Někteří opravdu ocenili krásu této stavby a vůbec místa Kutné Hory, kudy jsme procházeli. Následoval odpočinek v parku pod Vlašským dvorem. Obří skluzavka nezklamala a děti nadchla.yes Takže chůze po Královské cestě na zastávku Kutná Hora předměstí vlastně vůbec nikomu nevadila. laugh

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)