Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vánoční vyrábění ve 3.třídě

  • Mgr. Čežíková Blanka

Vloženo: 26. listopadu 2021 v 22:26

Zobrazeno: 152×

 

I přes potíže,se kterými jsme se museli v poslední době vyrovnat

- nemoc paní učitelky,karanténa poloviny dětí ve třídě,

jsme se zapojily do vánočního tvoření a doufáme,

že zhotovené výrobky udělaly radost všem,kteří si je zakoupily.

 

Velký dík patří paní Fryčové,paní Sýkorové a paní Vrátníkové,

které nám přispěly svojí pomocí.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)