Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Pozorování rostlin a živočichů

  • Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 11. června v 21:08

Zobrazeno: 86×

Během druhého pololetí jsme se věnovali zkoumání a pozorování živé přírody a neživé přírody. 

V pracovních činnostech děti zasely semínka různých rostlin a sledovaly a zaznamenávaly jejich růst. Vyzkoušeli jsme si pokus s hráškem v plastovém pytlíku, abychom mohli sledovat i růst kořínků. 

Trpělivost jsme trénovali i během pozorování vývoje motýlů. Ve třídě jsme měli MOTÝLÍ ZAHRÁDKU, kterou donesla Anička Sýkorová. Z housenek se po několika dnech staly kukly a ty se po dalších dnech proměnily v 5 motýlů. Krmili jsme je cukrovou vodou, hroznovým vínem a pomeranči. Po několika pozorovacích dnech jsme je vypustili na školní zahradě. 

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)