Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Jarní tvoření - 4. A

  • Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 21. března v 11:39

Vítáme jaro!!

I během distanční výuky máme chuť tvořit. Chybí nám výtvarná výchova i pracovní činnosti. Někdo rád kreslí, maluje, skládá origami z papíru...Každý tvoří podle svých možností. Spojuje nás jen téma.
Tentokrát jsou to SNĚŽENKY. 

Podívejte se do galerie na rozmanité výtvory žáků naší třídy. smileyyes

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)