Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

6.A - Mgr. Petra Pekárková, asistentka Miluše Škrabková

  • Administrátor

Vloženo: 5. září 2022 v 21:19

Sportovní den

Miluše Škrabková

Vloženo: 5. června v 13:46

Hravá fyzika 6.A II.

Miluše Škrabková

Vloženo: 30. května v 12:17

Stavba elektrických obvodů. Stavebnice Boffin.

Dějepis 6.A

Dějepis 6.A

Miluše Škrabková

Vloženo: 28. dubna v 20:56

Přírodopis 6.A

Přírodopis 6.A

Miluše Škrabková

Vloženo: 28. dubna v 20:50

Hravý přírodopis. Tvorba hmyzího leporela.

Výzva 6.A

Výzva 6.A

Miluše Škrabková

Vloženo: 24. dubna v 20:55

Den země 6.A

Den země 6.A

Miluše Škrabková

Vloženo: 23. dubna v 19:10

Hravá Fyzika 6.A

Hravá Fyzika 6.A

Miluše Škrabková

Vloženo: 23. dubna v 19:05

Praha Vyšehrad 6.A

Praha Vyšehrad 6.A

Miluše Škrabková

Vloženo: 23. dubna v 18:58

Vánoční přání

Vánoční přání

Miluše Škrabková

Vloženo: 22. prosince 2022 v 12:39

KOUZELNÉ VÁNOCE PŘEJE  6.A

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)