Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

6.B - Mgr. Jitka Vyhnánková

  • Administrátor

Vloženo: 5. září v 21:18

Hrátky s časem

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 30. listopadu v 16:51

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Při hodině fyziky jsou žáci zaujati hrátkami s časem. Pracují ve skupinkách, stopují dobu točení mince a uplatňují své matematické znalosti při výpočtu průměrné doby točení mince.

Vánoční dílna a jarmark

Vánoční dílna a jarmark

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 26. listopadu v 21:25

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

,,Pravěká" galerie

,,Pravěká" galerie

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 19. listopadu v 15:21

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Při hodině dějepisu jsme se inspirovali pravěkým uměním - malbami na stěnách jeskyní a soškami zvířat či žen.

Poznáte, co žáci vytvořili?

Hry bez hranic

Hry bez hranic

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 13. listopadu v 13:44

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)