Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

6. třída - Den dětí

  • Bc. Kateřina Birková

Vloženo: 3. června v 20:13

Na Den dětí jsme i my vyrazili na příjemnou procházku. Testovali jsme naše znalosti o přírodě. Poznávali jsme  zvuky různých zvířat. Ale hlavně jsme si užili krásného počasí a legrace.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)