Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

6. třída první týden

  • Bc. Kateřina Birková

Vloženo: 1. září v 12:28

Vážení rodiče,

Žáci dnes dostali rozvrh, dle kterého se budeme učit až od příštího pondělí. Tento týden budou probíhat aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného poznání žáků a učitele, nastartování spolupráce a zvládání různých situací. Konec výuky bude ve 12,25 hod. Žáci poté mohou odcházet na oběd nebo domů.  

Pokud budete mít dotazy, neváhejte mne kontaktovat.

K.Birková

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)