Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Den Země

  • Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 30. dubna v 8:40

7. třída představuje

dvě známé osobnosti boje za čistou planetu. Všichni si zkusili práci překladatele a nyní přináší základní informace o Davidovi Attenborough a Grétě Thunberg ve svém projektu. Tyto informace poté shrnuli ve společné mapě - jak jinak než opět v anglickém jazyce.

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)