Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Škola naruby

  • Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 3. duben v 14:17

Platnost do: 31. srpen v 23:59

 

       Veronika s Adélkou nám první hodinu rozšiřovaly slovní zásobu. Po krátkém cvičném diktátu jsme třídili slova na jednoznačná a mnohoznačná. Kontrola proběhla podle obrázků. Potom jsme vyhledávali spolužáka s druhou částí přísloví, které jsme společně ve dvojici vysvětlovali.
       Druhou hodinu se Viki a Denisa pokusily seznámit nás formou prezentace s gotickou architekturou a životem na středověkých hradech. Následovala osmisměrka s tajenkou na názvy hradů podle obrázků z prezentace. V druhé části hodiny jsme řešili pracovní list.
       Jako zdařilejší jsme vyhodnotili hodinu českého jazyka. Žákyně - vyučující měly předem rozdělené jednotlivé činnosti, dokázaly vysvětlit všechny zadávané úkoly a hodina byla celkově akčnější. Děkujeme!

Přílohy

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)