Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

2021/2022 1.A - Mgr. Jana Kulíková, asistentka Jolana Sadílková

  • Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:03

Jak pracují prvňáci

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 20. října 2021 v 17:05

Vánoční dílna - 1. A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 25. listopadu 2021 v 14:55

Listopad a prosinec v 1. A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 13. prosince 2021 v 13:05

Naše první vysvědčení

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 3. února 2022 v 12:46

Olympijské hry očima 1.A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 11. února 2022 v 13:29

Návštěva knihovny - 1.A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 24. března 2022 v 13:47

Jak se pracuje v 1.A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 24. března 2022 v 13:58

Den Země v 1.A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 24. dubna 2022 v 19:17

Branné cvičení

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 10. května 2022 v 12:52

Čteme psací písmo

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 12. května 2022 v 13:53

Luštíme, tvoříme, počítáme...

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 12. května 2022 v 14:04

Veselé zoubky

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 31. května 2022 v 12:30

Den dětí v 1.A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 6. června 2022 v 13:20

Pasování na čtenáře - 1.A

Mgr. Jana Kulíková

Vloženo: 15. června 2022 v 16:26

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)