Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

2021/2022 1.B - Mgr. Marie Vavřincová

  • Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:04

Hurááá na prázdniny

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 1. července 2022 v 20:45

Pasování na čtenáře 1.B

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 15. června 2022 v 21:22

Veselé zoubky

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 1. června 2022 v 20:46

Školní výlet

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 31. května 2022 v 21:51

Do školy bez batohu 1. B

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 31. května 2022 v 21:35

Branné cvičení

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 12. května 2022 v 23:45

Slavnost Slabikáře

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 12. května 2022 v 23:28

Den Země

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 27. dubna 2022 v 22:42

Tvoření a skládání

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 27. dubna 2022 v 21:54

První vysvědčení

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 31. ledna 2022 v 17:37

Prosinec v 1.B

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 21. prosince 2021 v 21:26

Tvoření nás baví

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 14. října 2021 v 20:22

První měsíc v 1.třídě

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 14. října 2021 v 20:16

Pernštejni

Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 14. října 2021 v 19:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)