Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

2021/2022 2. třída - Mgr. Alena Křenovská

  • Administrátor

Vloženo: 23. srpna 2021 v 13:06

Exkurze do Kutné Hory

Exkurze do Kutné Hory

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 25. května 2022 v 18:40

Malý vhled do naší dnešní exkurze do Kutné Hory. Vystoupili jsme na předměstí a prošli Královskou procházkou až do Parku pod Vlašským dvorem. Tam jsme se občerstvili a vydali se k Jezuitské koleji, kde jsme podle popisu vyhledávali sochy světců. Samozřejmě jsme si prohlédli i chrám sv. Barbory. To všechno jsme zvládli bez pláštěnek a deštníků. Na náměstí jsme trochu nakupovali a potom na cestě domů hodně zmokli. Ale výlet byl přesto super!

Pestrý týden ve 2.třídě

Pestrý týden ve 2.třídě

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 1. dubna 2022 v 16:45

Minulé dny ve škole jsme si ve 2.třídě zpestřili dramatizací pohádky, návštěvou knihovny a výukou žáků devátých tříd.

Barevný týden naruby

Barevný týden naruby

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 14. listopadu 2021 v 15:13

Tento týden byl v naší třídě veselý, zábavný a barevný. Každý den jsme měli nového pana učitele nebo paní učitelku. Někteří si totiž vyzkoušeli, jaké to je, když jsou z žáčků učitelé. Šlo jim to báječně! POZOR! NA NĚKTERÝCH ZAŘÍZENÍCH SE FOTOGRAFIE ZOBRAZUJÍ VZHŮRU NOHAMA, NENÍ TO ZÁMĚR!

Abeceda peněz

Abeceda peněz

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 29. září 2021 v 18:51

Víte, co jsou příjmy a výdaje domácnosti?? My ve 2.třídě už ano, dnes jsme se s těmito pojmy seznámili. Pomohli nám Alenka a Tom.

Lesní detektivové na Kačině

Lesní detektivové na Kačině

Mgr. Křenovská Alena

Vloženo: 12. září 2021 v 22:38

Ve čtvrtek 9.9. jsme všichni ze druhé třídy jako lesní detektivové navštívili areál zámku Kačina. Pátrali jsme po zvířátkách, jejich stopách, poznávali stromy, keře, přírodniny a povídali si o přírodě. Pátrání nás moc bavilo a návštěva se velmi vydařila.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)