Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Krátké shrnutí naší práce v žákovském parlamentu

  • Bc. Kateřina Birková

Vloženo: 8. leden v 22:01

Krátké shrnutí naší práce v žákovském parlamentu

září – Volby.

Po volbách do žákovského parlamentu bylo nutné se se všemi shodnout na pravidelných schůzkách. Žáci se potýkali s nastávající zodpovědností a, bohužel, někteří se i svých funkcí vzdali, což nás na čas limitovalo. Počáteční problémy jsme překonali a vrhli jsme se do plánování.

říjen, listopad – Příprava akce Laskavec.

Ke Dni laskavosti žáci v říjnu upekli cukroví a vyrobili origami kytičky. Během pečení se řešila příprava na „vánoční krabice od bot“. Žáci 9.tříd nás také žádali o pomoc při řešení organizace závěrečné akademie. Jejich návrh byl prodiskutován, přednesen na pedagogické radě a následně schválen.  To považujeme za pozitivní výsledek v komunikaci mezi učiteli a žáky.

prosinec – Krabice od bot + Vánoční soutěž.

Letos žáci a učitelé darovali 5 krabic dárků chudým dětem.

Žákovský parlament každoročně vyhlašuje soutěž o nejlépe uklizenou a vánočně vyzdobenou třídu. Na 1.stupni se o vítězství podělily 1. a 2. třída se shodným počtem bodů. Na  2.stupni zvítězila 7.B. Gratulujeme.

Během vánočních prázdnin měli žáci za úkol přemýšlet, čím bychom mohli naši školu vylepšit tak, abychom se v ní cítili příjemně.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)