Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 16. června 2015

Pod záštitou Žákovského parlamentu probíhal i celé druhé pololetí
na naší škole sběr víček.
O vše se starala paní učitelka Kadlecová,které tímto děkuji.
 
Do sbírky se zapojili žáci s celými rodinami i učitelé,
a proto se podařilo nasbírat 11 pytlů víček.
Ty byly předány 15.června Středisku rané péče při Oblastní charitě
Kutná Hora do sbírky pro Žanetku.
Zapsala:Blanka Čežíková
 
 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)