Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zajímavé webové stránky

  • Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 25. prosince 2018

Stránky zaměřené na problematiku šikany:

www.sikana.org

www.sikana.cz

 

Drogovou problematiku naleznete na:

www.odrogach.cz

www.ostrovzl.cz

 

Stránky týkající se bezpečného chování na internetu:

www.e-bezpeci.cz 

www.bezpecnyinternet.cz 

http://ohlaste.horkalinkaczi.cz/

 

Stránky zabývající se ochranou člověka za mimořádných událostí:

www.zachranny-kruh.cz

www.hasik.cz

 

 

 

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)