Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Výchovné poradenství

Výchovný a kariérový poradce- konzultace

Výchovný a kariérový poradce- konzultace

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. září v 12:03

Výchovným a kariérovým poradcem na škole je Mgr. Kateřina Krulišová

kontakt: telefon: 327 591 134, email: katerina.krulisova@zszbraslavice.cz

 

konzultační hodiny pro rodiče: úterý od 14.45-15.45

popřípadě po předchozí domluvě

 

konzultační hodiny pro žáky: čtvrtek 12.30-13.30

Schránky důvěry na naší škole

Schránky důvěry na naší škole

Vloženo: 1. září

Může se stát, že máš nějaký problém nebo trápení, se kterým se stydíš nebo bojíš komukoli svěřit. To není žádná slabost ani ostuda, protože to se může stát každému z nás. Někdy ať děláme, co děláme, dostáváme se do situace, se kterou si nevíme rady, od toho je tady schránka důvěry. Neboj se řešit svůj problém, každý problém má řešení!

Kam se obrátit, když potřebuji pomoct, poradit.

Kam se obrátit, když potřebuji pomoct, poradit.

Vloženo: 16. března 2018

Kontakty a telefoní čísla na odborné poradny, instituce, linku důvěry.

Doporučený seznam stránek  pro vycházející žáky

Doporučený seznam stránek pro vycházející žáky

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. září v 12:39

Test struktury zájmů

Test struktury zájmů

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. září v 12:30

Pomáhá žákům základních škol a středních škol v jejich profesní orientaci- v kterých oblastech nacházejí uspokojení a které z těchto zájmů mají vztah v budoucímu profesnímu uplatnění.Na základě zjištění výsledků lze dále hledat a volit takový obor, v kterém se preferované činnosti a zájmy vyskytují. 

Plán výchovného poradce

Plán výchovného poradce

Vloženo: 1. září

Stipendijní programy Středočeského kraje - 2020

Stipendijní programy Středočeského kraje - 2020

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 28. ledna v 13:54

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)