Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

SRPDŠ

Schůze SRPDŠ 2019

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 3. března v 8:15

Schůze SRPDŠ 2018

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 3. března v 8:14

Sponzorský dar škole

Sponzorský dar škole

Vloženo: 15. února 2017

SRPDŠ nám přispělo na pořádání lyžařského zájezdu částkou 9.579,-Kč. Zájezdu se zúčastnilo 31 žáků 7. a 8. třídy. Za sponzorský dar děkujeme. Níže je přiložena sponzorská smlouva. M. Kopková

Schůze SRPDŠ

Vloženo: 10. listopadu 2014

Výbor SRPDŠ při ZŠ Zbraslavice zve všechny zájemce z řad rodičů a učitelů na příští schůzku, která se koná ve čtvrtek 27. 11. 2014 v 18:00 hodin ve sborovně školy.

Zápis ze zasedání 30. 1. 2014

Vloženo: 15. května 2014

Zápis ze zasedání 10.9.2013

Vloženo: 30. dubna 2014

Zápis ze zasedání 13. 6. 2013

Vloženo: 9. září 2013

Zápis ze zasedání 17.2.2011

Vloženo: 9. září 2013

Zápis ze zasedání 7.9.2010

Vloženo: 9. září 2013

Dětské zábavné odpoledne 17. 11.2012

Vloženo: 9. září 2013

Dne 17.11.2012 se ve velké tělocvičně zbraslavické školy konalo od 14:00 hodin dětské zábavné odpoledne pořádané SRPDŠ.

Zápis ze schůze SRPDŠ konaný 11.9.2012

Vloženo: 9. září 2013

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)