Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Spolek rodičů a přátel ZŠ Zbraslavice

Zobrazeno: 14276×

Milí rodiče,

hledáte způsob, jak ZŠ Zbraslavice, tudíž prostředí i proces vzdělávání našich dětí, podpořit nejen vlastní výchovou a dohledem nad domácí přípravou dítěte na vyučování? Máte pocit, že k proměně vzdělávacího systému nestačí jen snaha učitelů a příslušné zákony, ale měla by se zapojit i rodičovská veřejnost?

Pak jste tu správně a můžete se v jakémkoli rozsahu připojit ke Spolku rodičů a přátel ZŠ Zbraslavice, který má za cíl podporovat školní i mimoškolní akce, přispívat ke zpříjemnění školního prostředí, pomoct při realizaci nápadů dětí vyšších tříd, předkládat doporučení a náměty souvisejících s plněním poslání školy, apod., a to vše za otevřené a partnerské komunikace rodičů se školou.

Spolek vám navíc nabídne přátelské prostředí pro vzájemné sdílení zkušeností a nápadů a bude usilovat o vaši maximální informovanost ve věcech spojených se vzděláváním dětí a děním ve škole. Jménem spolku můžeme vaše dotazy a podněty dál směřovat na vedení ZŠ či Školskou radu.

V případě vašeho zájmu, dotazů a podnětů se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu rodice@zszbraslavice.cz nebo prostřednictvím online formuláře zde.

 

 

Přílohy

Galerie

Archiv

Pozvánka na setkání 22. 5. 2024

SRPDŠ

Vloženo: 8. května v 19:13

Milí rodiče,

Spolek rodičů a přátel ZŠ vás zve na otevřené setkání dne 22. 5. 2024 od 17-ti hod. ve společenské místnosti v přízemí OÚ Zbraslavice.

Svou účast můžete potvrdit na e-mail rodice@zszbraslavice.cz.

Zápis ze setkání dne 27. 3. 2024

SRPDŠ

Vloženo: 22. dubna v 12:31

Dne 27. 3. 2024 jsme se mimořádně sešli ke schválení konečné verze aktualizovaných Stanov spolku tak, aby mohly být zapsány do Spolkového rejstříku. Po jejich zapsání příslušným soudem vznikne nová členská základna a také "orgány" spolku. V mezičase nechceme zahálet a rádi bychom začali drobnými aktivitami rozvíjet spolupráci se školou.

Zápis ze setkání dne 5. 9. 2023

SRPDŠ

Vloženo: 22. dubna v 12:23

Dne 5. 9. 2023 se Rada sešla k debatě nad budoucím směřováním spolku a zrušila rozhodnutí o jeho likvidaci.

Zápis ze setkání dne 4. 11. 2021

SRPDŠ

Vloženo: 23. dubna v 11:59

Platnost do: 1. dubna 2026 v 23:59

Schůze SRPDŠ 2019

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 3. března 2020 v 8:15

Platnost do: 1. dubna 2025 v 23:59

Archiv

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)