Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zájmová činnost

Florbal

Florbal

Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 1. listopadu 2022 v 0:00

Florbal nás baví.

V tomto školním roce probíhají 2x týdně oblíbené kroužky florbalu pod vedením pana učitele Muchy.

Tento v poslední době velmi populární sport navštěvují chlapci i děvčata od 1. do 9. třídy.

V rámci kroužku se žáci učí pravidla florbalu, základní pohybové dovednosti a především mají radost z pohybu a ze hry.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)