Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školská rada

Složení školské rady

Vloženo: 12. ledna 2017

Školská rada při naší základní škole pracuje v tomto složení:

Složení školské rady 2018

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 14. ledna 2019 v 14:20

Jak se rodiče mohou podílet na správě školy

Jak se rodiče mohou podílet na správě školy

Vloženo: 7. října 2015

Odkaz na článek, ve kterém jsou popsány pravomoce školské rady.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)