Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školská rada

Seznam členů školské rady od 11. 10. 2023

Školská rada

Vloženo: 22. února v 10:31

Zápis ze zasedání školské rady Zbraslavice ze dne 21. 02. 2024

Školská rada

Vloženo: 22. února

Platnost do: 31. prosince

Zápis ze zasedání školské rady dne 17.1.2024

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 24. ledna v 13:12

Zobrazeno: 166×

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 11.10.2023

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 17. října 2023 v 13:08

Zobrazeno: 193×

Výsledky voleb do ŠR z řad rodičů

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 11. října 2023 v 13:16

Zobrazeno: 178×

Volební řád školské rady

Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 13. září 2023 v 14:41

Zobrazeno: 214×

Zápis za zasedání Školské rady ze dne 30.8.2023

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 5. září 2023 v 15:06

Zobrazeno: 291×

Jak se rodiče mohou podílet na správě školy

Jak se rodiče mohou podílet na správě školy

Vloženo: 7. října 2015

Odkaz na článek, ve kterém jsou popsány pravomoce školské rady.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)