Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zapojení do projektů

Víčka pro Žanetku

Víčka pro Žanetku

Vloženo: 1. červen 2015

Sbíráním víček od plastových lahví přes nadaci Dobrý skutek pomáháme Žanetce Hruškové. Akci zorganizoval žákovský parlament. Více informací se dozvíte na odkazu.
Rodiče vítáni

Rodiče vítáni

Vloženo: 27. únor 2014

Vážení rodiče, v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Rodiče vítáni. Vyjadřujeme tím naše přesvědčení, že rodiče jsou významnými partnery školy, bez jejichž pomoci bychom nemohli plnit naše náročné cíle. Dovolujeme si tímto Vás pozvat přímo do vyučovacích hodin, abyste měli možnost nahlédnout do třídních kolektivů a mohli se také zúčastnit společné práce se svým dítětem.
Portál Proškoly.cz

Portál Proškoly.cz

Vloženo: 4. listopad 2013

 
 
Vážení rodiče,
 
v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.
Testy jsou nově zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.
Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.
Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!
Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.
Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.
Mount Blue

Mount Blue

Vloženo: 1. listopad 2013

"Pro dysgrafiky je výhodné, když se naučí psát všemi deseti na klávesnici počítače. Vyhledávání písmen a psaní jedním prstem je zdlouhavé a není pro dítě pomocí. Zautomatizované psaní všemi deseti prsty ve školním věku umožní dítěti lépe se soustředit na pravopisné jevy i obsah psaného textu. Je pomocí pro celý život."

Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Vloženo: 31. říjen 2013

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.
V prvním roce běhu projektu (8.4. 2011-7.4. 2012) se do projektu přihlásilo 90747 dětí.

Zdravé zuby

Zdravé zuby

Vloženo: 31. říjen 2013

Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa.

Krajina- regionální učebnice TUR

Vloženo: 5. září 2013

Projekt je určen pro pedagogy, jeho cílem je vytvořit učebnici zaměřenou na regionální problematiku. Při zpracování ukázkových hodin je kladen důraz na propojení předmětu s ICT a ostatními předměty. Projekt nabízí ke každému tématu ( krajina a zemědělství, krajina a obnovitelné zdroje, krajina a civilizace) seminář lektorovaný odborníky a exkurzi, která zavede učitele  na různá místa našeho regionu, jež se vážou přímo k jednotlivým tématům (vodárna Želivka, zámek Kačina, výrobna sýrů Salyx v Chotusicích a Agnes v Bohdanči zaměřená na přírodní produkty).

Odplouváme dál

Vloženo: 5. září 2013

Projekt Nautilus

Vloženo: 5. září 2013

Projekt NAUTILUS vytvořila společnost SCIO. Mottem projektu je“ Naučit žáky učit se“.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)