Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Školní poradenské pracoviště

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání 2020/2021

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 29. dubna v 9:33

Platnost do: 30. června v 23:59

V příloze naleznete  dokument MŠMT k testování žáků, kteří se účastní přijímacího řízení na střední školy v roce 2020/2021.

Jak najít nejbližší odbornou krizovou pomoc?

Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 19. března v 15:03

Povídej, centrum krizové intervence, Linka důvěry Kutná Hora

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 23. září 2020 v 11:40

Koncepce školního poradenského pracoviště

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. března 2020 v 13:06

Minimální preventivní program

Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 10. ledna 2019 v 10:52

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)