Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 13. února 2020 v 17:56

Zobrazeno: 570×

Téměř všichni ze třídy se zapojili s pomocí rodičů

do přípravy na třídní kolo recitační soutěže.

 

Pět vybraných dětí nás dnes reprezentovalo v kole školním -

Adam Novák,Adam Schiller,David Schiller,Pavel Veselý

a Laura Vavřinová.

 

Na 1.místě se umístila -   Laura

na 2.místě                    -    David 

na 3.místě                    -    Adam S.

 

Všem děkuji za jejich snahu a výhercům gratuluji!

 

Poděkování patří i paní učitelce Křenovské,

která soutěž připravila.

Vaše paní učitelka

 

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)