Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Dokumenty ke stažení

Jak najít nejbližší odbornou krizovou pomoc?

Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 19. března 2021 v 15:03

Povídej, centrum krizové intervence, Linka důvěry Kutná Hora

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 23. září 2020 v 11:40

Koncepce školního poradenského pracoviště

Mgr. Kateřina Krulišová

Vloženo: 2. března 2020 v 13:06

Žádost o uvolnění na 1 den

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 10. září 2019 v 7:20

Žádost o uvolnění na vice dní

Mgr. Kyzourová Milena

Vloženo: 7. května 2019 v 12:07

Provozní řády odborných učeben

Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 1. dubna 2019 v 11:56

Žádost - přestup žáka

Vloženo: 20. března 2018

Žádost o slovní hodnocení

Vloženo: 14. října 2015

Žádost o odklad školní docházky

Vloženo: 31. října 2013

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)