Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Desatero pro prvňáčky

 • Mgr. Kadlecová Jana

Vloženo: 22. října 2019 v 18:18

Zobrazeno: 1552×

 

Desatero pro prvňáčky

 

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 3. Umím se obléknout a převléknout tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat. Umím si zavázat boty.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami.
 5. Poznám červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou barvu.
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
 7. Dovedu si připravit ubrousek na svačinku, po jídle si uklidit a umýt ruce.
 8. Dovedu se zájmem a v klidu poslouchat vyprávění dospělých.
 9. Pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky. Povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám umím uložit věci, a to tam, kam patří.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)