Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Prevence rizikového chování na internetu

  • Mgr. Aneta Zdeňková

Vloženo: 4. dubna v 9:13

Víte, že naše škola spolupracuje s národním projektem E-bezpečí? Víte, kde najdete materiály a informace týkající se rizikového chování na internetu?

Součástí prevence rizikového chování je také prevence týkající se aktivit na internetu. Od 4. ročníku tato prevence probíhá v hodinách ICT, v nižších ročnících s dětmi pracují paní učitelky třídní. 

Letos jsme navíc oslovili projekt E-bezpečí a domluvili uspořádání seminářů pro žáky i rodiče. V únoru proběhly naživo besedy s lektory tohoto projektu ve škole. Žáci 5.-7. ročníku se blíže seznámili s tématem Kybernetická šikana v souvislostech, starší žáci, tj. 8. a 9. ročník, se podívali z jiného úhlu pohledu na sociální sítě. Obě besedy byly hodnoceny velmi kladně.

Mimo práci se žáky jsme se zaměřili i na šíření osvěty mezi rodiče, pro něž jsme ve spolupráci s E-bezpečím uspořádali v dubnu webinář s tématem Rizika virtuální komunikace. Webinář přinesl pro mnohé překvapivé informace. Také tato akce byla rodiči velmi kladně hodnocena, jen nás mrzí, že se zapojil velmi nízký počet rodičů. 

Zájemcům o témata spojená s chováním na internetu doporučujeme navštívit webové stránky projektu:              E-bezpečí. Najdete zde velmé množství materiálů i odkazů, je zde mj. videokurz pro rodiče. 

V příloze této zprávy najdete alespoň základní informativní brožuru pro rodiče.

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)