Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 24. dubna 2022 v 19:17

Během pátečního Dne Země jsme si povídali o důležitosti třídění odpadů. Nejprve jsme se seznámili s kontejnery na odpad.

Pomohl nám Tonda Obal. I doma si můžete vyzkoušet své znalosti a zahrát si hru na tomto odkazu: Tonda Obal

Teď už víme, kam roztřídit odpad v naší škole i jejím okolí. 

Na závěr dne jsme v rámci pracovních činností tvořili z přírodních materiálů. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)