Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 15. června 2022 v 16:26

Ve středu 15. 6. jsme v tomto školním roce naposledy navštívili knihovnu ve Zbraslavicích, abychom předvedli, jak jsme se naučili číst.

Tentokrát si s sebou děti nesly knihu Johana s dlouhýma nohama. Nejprve jsme knihu paní knihovnici představili. Děti odvyprávěly, co už o knize víme a část jsme si společně přečetli. Žáci zazpívali písničku o Johaně a předali paní knihovnici obrázky, které ke knize nakreslili ve škole. 

 

Všichni čtenáři byli moc šikovní, složili slib čtenářů a za to si zasloužili odměnu - knihu Dubánek a tajný vzkaz, krásnou záložku a pamětní list na tento slavnostní den. Paní knihovnice nás překvapila občerstvením. Po malé svačince se děti vrhly mezi regály s knihami, prohlížely obrázky a četly. 

Na další fotografie se můžete podívat na webu knihovny. 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)