Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 31. května 2022 v 12:30

Poslední květnový den jsme si povídali o zubní prevenci. 

Děti si připomněly, jaký je správný postup při čištění zubů, seznámily se dokonce i se stavbou zubu. Podívali jsme se na pohádku "Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek" a po splnění různých kvízů, luštěnek a spojovaček si děti zasloužily odměnu. Každý si dnes s velkou radostí odnesl domů balíček s kartáčkem, pastou a dalšími drobnostmi. 
 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)