Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Desatero pro rodiče prvňáčků

 • Mgr. Kadlecová Jana

Vloženo: 22. října 2019 v 18:17

Zobrazeno: 1635×

Desatero pro rodiče prvňáčků

 

 1. Každý den kontroluji svému dítěti aktovku.
 2. Pomáhám dítěti s přípravou pomůcek na další den.
 3. Kontroluji stav psacích a kreslících potřeb v pouzdře.
 4. Školní pomůcky pořídím podle požadavků školy.
 5. Zajistím pro své dítě klidné a příjemné prostředí pro přípravu na vyučování.
 6. Přípravě na vyučování věnujeme s dítětem kratší časové intervaly.
 7. Vedu dítě k pravidelné přípravě do školy.
 8. Často a v klidu si s dítětem povídám o tom, co během dne zažilo.
 9. Pokud má dítě dotazy, snažím se mu vše rozumně vysvětlit.
 10. Své dítě raději chválím za každé drobné úspěchy, snažím se vyvarovat zloby při nezdaru.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)