Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Dokumenty k dispozici

  • Ing. Kateřina Rajdlová

Vloženo: 25. prosince 2018

Na chodbě v 1. patře se nachází některé školní dokumenty k nahlédnutí.
 
Volně nahlédnout můžete do těchto dokumentů: ŠVP, Školní řád, Krizový plán, Program proti šikaně a kyberšikaně a Minimální preventivní program

   ​

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)