Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zápis ze schůze SRPDŠ konaný 11.9.2012

Vloženo: 9. září 2013

Dne 11.9.2012 proběhla schůzka SRPDŠ.

1)    Byl volen nový předseda. Pan Jan Blažek z časových důvodů odstoupil. Novým předsedou byla jednohlasně zvolena paní Renata Jursíková.

2)    Hospodářka seznámila SRPDŠ na jaké akce školy byly použity peníze z fondu SRPDŠ.

3)    SRPDŠ schválilo výběr členských příspěvků pro letošní školní rok ve výši 100,-Kč.

4)    SRPDŠ se dohodlo na pořádání zábavného odpoledne pro děti ve velké tělocvičně dne 17.11.2012. Příprava se uskuteční koncem října.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)