Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Třídy

9. třída - Mgr. Kateřina Birková, asistentka Soňa Petrů

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:37

8.B - Mgr. Bc. Aneta Zdeňková, asistentka Monika Tichá

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:37

8. A - Mgr. Miloslava Vykouřilová

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:36

7. B - Mgr. Jitka Vyhnánková

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:35

7. A - Mgr. Petra Pekárková, asistentka Miluše Škrabková

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:35

6. třída - Ing. Kristýna Kunstová, asistentka Jana Hlaváčková

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:33

5. třída - Mgr. Blanka Čežíková, asistentka Věra Víznerová

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:32

4. třída - Mgr. Alena Křenovská

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:31

3. třída - Mgr. Jana Kulíková, asistentka Alena Hurtová

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:30

2. B - Mgr. Vendula Tvrdíková, asistentka Eva Kordiaková

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:30

2. A - Mgr. Jana Kadlecová

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:29

1. třída - Mgr. Marie Vavřincová

Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:27

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)