Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Vloženo: 13. prosince 2021 v 13:05

Prvňáci už dovedou číst a zapisovat slova i celé věty, a tak hledáme písmenka i na počítačových klávesnicích. Opakujeme geometrické tvary, stavíme stavby podle předlohy i vlastní fantazie a hlavně se učíme spolupracovat.
V listopadu jsme přivolávali  bílého koně svatého Martina, na začátku prosince nás navštívily Barborky a Mikuláš s anděly. Čerty jsme nechali stát na chodbě, ale zazpívali jsme jim odvážně písničku.
Naši třídu jsme si zkrášlili stromečkem. Děti společně při pracovních činnostech vyrobily papírové ozdoby a řetězy...

 

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)