Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Březnová výzva tělocvikářů - poskoky, běh a žabáky

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 2. dubna v 10:58

Platnost do: 31. května v 23:59

Březnová výzva tělocvikářů - poskoky, běh a žabáky

V březnu jsme si připravili nejtěžší výzvu - poskoky po jedné a druhé noze, běh a žabáky.

 

Počet účastníků ranní výzvy velmi opadl. Můžeme se jen dohadovat, jestli od ranního sportování naše žáky odradily samotné žabáky, nebo už poměrně hezké počasí. Úbytku žáků nám bylo líto. 

Věříme, že jsme vás přiměli k zařazení drobných sportovních aktivit do běžného denního režimu. Hýbejte se pravidelně a využívejte každou možnou příležitost, pohyb všem prospívá.

V přiložené tabulce naleznete výsledky březnové výzvy. Výzvu přijali především chlapci.

Vítězem se stal Jiří Haták, za nim se umístil Matyáš Tarkay a Lukáš Hudec. Musíme ocenit také Jana Mlejnka, který nevynechal ani jednu možnost ranního sportování. Vážíme si každého, kdo se rozhodne překonat svou lenost a přime naši výzvu.

Dík patří i paní asistentce Janě Hlaváčkové, která nám velmi vypomohla při dozorech našich sportovců.

Martina Peroutková a Daniel Mucha

 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)