Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

7. B - Mgr. Jitka Vyhnánková

  • Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:35

Výlet do zoo

Výlet do zoo

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 16. června v 16:07

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V úterý 11.6. jsme si užili výlet do ZOO SAFARI ve Dvoře Králové. Měli jsme možnost sledovat exotická zvířata z trucku a vyslechli jsme i podrobný výklad o jejich životě. Poté následovala pěší prohlídka ve skupinkách. 

Praha hravě

Praha hravě

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 28. dubna v 11:22

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Preventivní program

Mgr. Vyhnánková Jitka

Vloženo: 28. dubna v 11:08

Platnost do: 31. srpna v 23:59

     V průběhu února, března a dubna proběhlo ve třídě 6 hodin preventivního programu. Program byl zaměřen na podporu vzájemného respektu, dodržování pravidel a spolupráce v týmu. Žáci si vyzkoušeli řadu stmelovacích aktivit, měli možnost vyjádřit své názory ve skupinách i v rámci komunitního kruhu.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)