Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

8. A - Mgr. Miloslava Vykouřilová

  • Administrátor

Vloženo: 31. srpna 2023 v 20:36

Fyzika hrou

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 24. ledna v 11:32

Platnost do: 5. července v 23:59

Vánoční dílna

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 30. listopadu 2023 v 11:28

Platnost do: 3. července v 23:59

Hry bez hranic

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 24. října 2023 v 11:36

Platnost do: 5. července v 23:59

Evropský den jazyků

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 24. října 2023 v 11:20

Platnost do: 3. července v 23:59

Branné cvičení

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 26. září 2023 v 12:07

Platnost do: 4. července v 23:59

Sladký začátek školního roku

Mgr. Miloslava Vykouřilová

Vloženo: 5. září 2023 v 13:01

Platnost do: 3. července v 23:59

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)