Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Výzva ve šplhu - výsledky

  • Mgr. Peroutková Martina

Vloženo: 30. listopadu 2023 v 14:20

Platnost do: 30. června v 23:59

Zobrazeno: 879×

Výzva ve šplhu - výsledky

V průběhu listopadu měli naši žáci možnost vylepšit své dovednosti v gymnastické disciplíně šplh, mohli protáhnout a posílit své tělo a hlavně překonat sami sebe.

Celkem výzvu přijalo 27 žáků. Pravidelně šplhat celý listopad však zvládlo pouze 11 žáků, kteří z rukou tělocvikářů přeberou diplomy. Všichni ocenění si zaslouží velký respekt. Na rozdíl od ostatních zatnuli zuby a bojovali i přes odřené nárty a bolavé svaly. Zdokonalili svou techniku a poslední listopadový den jim bylo líto, že výzva končí. 

Nejúspěšnější třídou se stali třeťáci. Své síly vyzkoušeli i někteří žáci z páté, šesté a 7.A. 

Děkujeme všem, kteří se do naší výzvy zapojili. Od ledna nás čeká další výzva, sledujte zprávy na webu.

Martina Peroutková a Dan Mucha

Přílohy

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)