Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Zápis ze zasedání 30. 1. 2014

Vloženo: 15. května 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SRPDŠ ZE DNE 30.1.2014
 
 
Účast: p.Zichová, p.Šandová, p.Jelínková, p.Světlíková, p.Jursíková, p.Duspivová, p.Červinková, p.Blažek, p.Růžička a p.Novák
 
 
 
  1. Aktuální stav účtu v hotovosti 20 477,-Kč, předchozí stav ke dni 31.12.2013 17 553,12 Kč.
  2. Z příspěvku SRPDŠ bude přispěno na zakoupení slovníků Ruského Jazyka pro druhý stupeň cca 500,-Kč / jeden slovník, pořízení 12 ks. Cena slovníku pro učitele je cca 2000,-Kč pořízení 1 ks.
  3. Projednáno žádosti o příspěvek na jazykové programy  Anglický Jazyk  – zastaralá verze nespolupracuje s Windows 7 a Windows XP už nebude podporovaný, je třeba zakoupit aktualizaci programů, poté bude funkční. Výše pořízení aktualizace škola doloží.
  4. Dne 5.4.2014 se uskuteční dětské zábavné odpoledne ve velké tělocvičně základní školy.
  5. Diskuze o dvouhodinovkách plavání, rodiče prvního stupně informovala paní ředitelka.
  6. P. učitel Novák informoval zástupce tříd o zápisu ve školním roce 2014-2015 (počet dětí v 1.třídě bude cca 24, třídní učitel p.Čežíková)
  7. Debata ohledně jednání na obecním úřadě , která se týkala školní jídelny.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)