Naše vize:
Vzájemně se inspirujeme ke slušnosti, zodpovědnosti, spolupráci a samostatnému myšlení v bezpečném prostředí. Každý náš žák zažije úspěch, zná své silné stránky a umí je využít. Je připraven na celoživotní učení.

Naše hodnoty: Komunikace, zodpovědnost, respekt.

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Projekt Vybudování multimediální učebny (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012237) je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vybudování multimediální učebny. V rámci projektu bude pořízeno IT vybavení a nábytek a síťová infrastruktura.

IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Návštěva v 1. třídě

  • Mgr. Vavřincová Marie

Vloženo: 16. dubna v 22:46

Dne 8.dubna  nás v 1. třídě navštívilo 35 předškoláků- budoucích prvňáčků. Žáci  jim předvedli, co se  už ve škole naučili- četli ze Slabikáře, počítali, skládali slova... Chci pochválit žáky 1. třídy, jak mi pomáhali a věnovali se budoucím prvňáčkům, jak je zapojili a kontrolovali při plnění  jednoduchých úkolů. Na závěr jsme si všichni zazpívali a zacvičili. Bylo to super dopoledne.

Galerie

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání

Vzdělávací program pro učitele – výchovné poradce (CZ.1.07/1.3.48/02.0013)